Pnącza

Grupa Wystawy

Pnącza

Pnącza to wystawa organizowana we współpracy z Kolektywem w ramach 9. edycji Festiwalu Polikultura, którego tegoroczną myślą przewodnią są „więzi”. Kolektyw, korzystając z okazji do dzielenia się swoimi pasjami, przedstawia własną interpretację tego pojęcia.
 
Z Wikipedii dowiadujemy się, że:
„pnącze, roślina pnąca to forma życiowa roślin, o długiej, wiotkiej łodydze, wymagającej podpory by mogła wspinać się do góry, do światła”

Pnącza to z jednej strony ograniczanie wolności ze względu na trudność w przedostaniu się przez ich plątaninę. Z drugiej strony, każde pnącza potrzebują podpory, aby nie zawaliły się. Tą podporę można rozumieć przez poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa. Podporą mogą być też nasze marzenia, pasje, życiowe cele czy więzi z innymi ludźmi. Kolektyw rozumie ,,pnącza” jako skomplikowanie ludzkiej natury. Każdy z nas jest inny, a dotarcie do jego wnętrza idealnie odwzorowuje metafora przedzierania się przez gęstą roślinność. Ludzie, tak samo jak pnącza potrzebują podpory, czyli wsparcia, aby wspinać się do góry, aby móc się rozwijać. Jednocześnie wiotkość pnączy ukazuje marność ich losu. Na pierwszy plan wysuwa się zatem motyw vanitas oznaczający przemijanie.

My jako Kolektyw działamy jak jeden organizm. Jednak dzięki wsparciu, podporze jaką dajemy sobie nawzajem, jesteśmy w stanie realizować rzeczy, które nie byłyby możliwe dla mniej skomplikowanych w swej strukturze bytów.
Zwracamy też uwagę na dualistyczną naturę tytułowych pnączy. Czy w odwiecznym sporze Natura kontra Technologia istnieje zwycięstwa?

organizator